Przewodnik dobrze napisany, aby nie zasnąć przy jego lekturze, i odpowiednio 
sformatowany, by móc czytać na najbardziej nawet wyboistej ścieżce.
prof. dr hab. Tadeusz Cegielski
historyk i Honorowy Wielki Mistrz Wielkiej Narodowej Loży Polski

Cieszę się, że od dziś ta ważna książka staje się szeroko dostępna w naszym kraju.
Marcin Stańczak
Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski

Jestem szczęśliwa, bardzo szczęśliwa, ponieważ nowe pokolenie polskich 
wolnomularzy będzie mieć do swej dyspozycji prawdziwe kompendium 
wiedzy masońskiej, przewodnik od starożytności po dzień dzisiejszy.
dr Mirosława Dołęgowska-Wysocka
Czcigodna Mistrzyni Loży „Gaja Aeterna”, Wielka Żeńska Loża Francji

Ta praca z pewnością zaspokoi ciekawość każdego, kto pragnie zgłębić 
symbolikę masońską, a także ułatwi takim osobom obranie właściwego 
kursu już na samym początku ich inicjacyjnej przygody.
Henryk Wierniewski
Prowincjał-Asystent Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (GLCS)

tutaj też może być ciekawie

Back to Top