Skróty masońskie
Trzykropek


UWAGI OGÓLNE

1. Inicjacja
2. Symbol – symbolizm
3. Ryty i rytuały
4. Rytm i dźwięki w rytuale
5. Tradycja
6. Ezoteryka
7. Profanum i sacrum
8. Wiedza i poznanie
9. Tajemnica
10. Milczenie
11. Loża i świątynia
12. Hierarchia
13. Egregor
14. Pada deszcz


ROZDZIAŁ I
GESTY RYTUALNE

1. Znak „do porządku”.
2. Postawa „do porządku”.
3. Dotyk
4. Bateria i zawołanie - zestawienie baterii w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym oraz w Rycie Francuskim
5. Kroki
6. Łańcuch jedności
7. Cyrkumambulacja


ROZDZIAŁ II
UBIÓR

1. Ani nagi, ani ubrany
2. Fartuch
3. Białe rękawiczki
4. Strój w loży
5. Suknia


ROZDZIAŁ III
UCZEŃ

1. Pozostawienie metali za drzwiami świątyni
2. Wolny i dobrych obyczajów
3. Światło
4. Sznur na szyi / łańcuchy
5. Niskie lub wąskie drzwi
6. Opaska
7. Puchar lub Kielich goryczy
8. Przysięga
9. Ołtarz przysiąg
10. Trzy podróże w świątyni albo oczyszczenie
11. Deska balansująca
12. Deska z kulkami
13. Próba krwi
14. Próba rozgrzanego żelaza
15. Konsekracja
16. Umeblowanie i wystrój loży
17. Klejnoty
18. Bruk mozaikowy
19. Obraz loży
20. Sznur z węzłami i chwostami
21. Dwie kolumny
22. Granaty
23. Trzy filary (albo świeczniki)
24. Księżyc
25. Słonce
26. Delta świetlista
27. Gwiaździste sklepienie
28. Kolor niebieski
29. Trzy okna
30. Trzy stopnie
31. Kamień nieociosany
32. Napisać deskę
33. Liczba trzy
34. Stalowe sklepienie
35. Hasło w Rycie Francuskim
36. Nie umiem czytać ani pisać, umiem tylko literować
37. Święte słowo w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
38. Święte słowo w Rycie Francuskim
39. Apel w loży
40. Obraz loży - zestawienie różnych symboli obecnych w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym oraz Rycie Francuskim


ROZDZIAŁ IV
IZBA ROZMYŚLAŃ (albo próba ziemi)

Izba Rozmyślań (uwagi ogólne)

1. Symbole fizyczne
A. Dzban z wodą
B. Chleb

2. Symbole czasowości
A. Klepsydra
B. Kosa

3. Symbole natury intelektualnej
A. Czaszka, kości
B. Testament
C. Lustro

4. Symbole świetlne
A. Świeca
B. Sentencje

5. Symbole hermetyczne
A. Sól, siarka i rtęć
B. Kogut
C. V.I.T.R.I.O.L.


ROZDZIAŁ V
CZELADNIK

1. Ręka, narzędzie aktywnej myśli
2. Pięć podróży
3. Pięć zmysłów
4. Zasady architektury
5. Siedem sztuk wyzwolonych
6. Wielcy wtajemniczeni
7. Chwała pracy
8. Mapa ziemi i mapa nieba
9. Kamień kubiczny
10. Kamień kubiczny spiczasty
11. Liczba pięć
12. Gwiazda płomienista
13. Złoty podział
14. Litera G
15. Kłos pszeniczny
16. Kolor czerwony
17. Znak do porządku
18. Kroki czeladnika
19. Hasło w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym i w Rycie Francuskim
20. Święte słowo w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
21. Święte słowo w Rycie Francuskim
22. Obraz loży


ROZDZIAŁ VI
NARZĘDZIA

Uwagi ogólne

A. Pięć narzędzi służących rysowaniu i kontroli
1. Liniał albo miarka o 24-calowej podziałce
2. Pion
3. Poziom
4. Węgielnica
5. Cyrkiel

B. Narzędzia służące obróbce
6. Siekiera
7. Młotek
8. Dłuto

C. Narzędzia służące budowaniu
9. Lewar
10. Kielnia
11. Od pionu do poziomu
12. Węgielnica i cyrkiel
13. Młotek i dłuto
14. Liniał i lewar
15. Tabele podsumowujące


ROZDZIAŁ VII
MISTRZ

1. Hasło w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
2. Hasło w Rycie Francuskim
3. Kroki tyłem
4. Mistrz Hiram
5. Grób Hirama
6. Ciało odpada od kości
7. Wszystko się rozpada
8. Pięć punktów mistrzostwa
9. Źli czeladnicy
10. Dzieci Wdowy
11. Utracone słowo i słowa zastępcze
12. Okrąg z punktem w środku
13. Liczba 7
14. Gromadzić to, co rozproszone
15. Izba środkowa
16. Nakrycie głowy
17. Akacja
18. Od Wschodu do Zachodu
19. Kroki Mistrza
20. Znak zgrozy
21. Znak niedoli
22. Gabaon
23. Znak „do porządku”
24. Deska rysunkowa
25. Przekaz
26. Obraz loży


ROZDZIAŁ VIII
URZĘDY I OFICEROWIE LOŻY

1. Urzędy i oficerowie
2. Rozmieszczenie oficerów w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym
3. Rozmieszczenie oficerów w Rycie Francuskim i w Rycie Francuskim Nowoczesnym
4. Czcigodny Mistrz
5. Pierwszy Dozorca
6. Drugi Dozorca
7. Mówca
8. Sekretarz
9. Skarbnik
10. Jałmużnik
11. Ekspert
12. Mistrz Ceremonii
13. Diakon
14. Odźwierny
15. Sotuary
16. Pendent albo szarfa
17. Klejnoty
18. Szpady / miecze


ROZDZIAŁ IX
ETYKA I OBYCZAJ MASOŃSKI

1. Ankiety
2. Polecenie
3. Obowiązki ucznia
4. Obowiązki czeladnika
5. Obowiązki mistrza
6. Tolerancja
7. Braterstwo
8. Dobroczynność
9. Cnoty masońskie
10. Wielki Architekt Wszechświata
11. Worek na propozycje
12. Sposób zwracania się do Braci
13. Powiedziałem / Rzekłem
14. Prace stołowe
15. Agapa
16. Kolumna Harmonii
17. Południe / Północ
18. Święta związane z przesileniem Słońca


ROZDZIAŁ X

PODSTAWY WOLNOMULARSTWA

1. Landmarki
2. Old Charges
3. Najstarsze katechizmy masońskie
4. Konstytucje i regulaminy
5. Zakon
6. Obediencje
7. Era masońska
8. Alfabet masoński
9. Ogólna reguła Zakonu


ROZDZIAŁ XI

OBEDIENCJE I ICH RYTUAŁY


ROZDZIAŁ XII

Teksty źródłowe

tutaj też może być ciekawie

Back to Top